Modul S88N with 2A detectors and LED indication - feedback circuit

DCC_S88N20L

Modul zpětného ohlasu s rozhranním S88N a 8 detektory obsazení traťového úseku. Maximální přípustný proud detektorem je 2A.

Kč649.00
Quantity

  Stock information

Stock information provided on this website is for guidance only. Precise information up on demand.

  Delivery policy

Shipping is done usually once a week.

  Return policy

Return within 14 days, back shipping costs on customers expense.

Description

Modul zpětného ohlasu s detektory v konfiguraci :

- 8 vstupů oddělených opticky od sběrnice

- 2.0 A maximální povolený proud pro hlídaný úsek

- včetně 8 indikačních LED

- bez konektoru přídavného napájení


Modul zpětného ohlasu S88N umožňuje připojit k centrále s tímto rozrahnním osm vstupů. Moduly lze řadit za sebe pro zvýšení počtu podporovaných vstupů. Pro propojení slouží nekřížené ethernetové kabely CAT5 s konektorem RJ-45.

Modul je doplněn 8 detektory obsazení traťového úseku využívajícími úbytek na diodách. Trakční napájení v kolejích je tak v úsecích vybavených detektory cca o 1.4V nižší a je třeba s tím počítat. Doporučujeme ostatní koleje bez detekce vybavit jednoduchým obvodem snižujícím trakční napětí (např. usměrňovací diodový můstek nebo námi dodávaný obvod samostatného detektoru), čímž dosáhneme stejné úrovně trakčního napětí v celém kolejišti.

Tento modul je vybaven detektory umožňujícími provozovat na připojených traťových úsecích soupravy s maximálním proudovým odběrem 2A - kromě lokomotivy je nutné započítat také případné osvětlené vozy atd. Údaje o odběru naleznete v návodech k příslušným modelům.

  Pro větší komfort při oživování elektroinstalace Vašeho kolejiště nebo hledání závad dodáváme moduly zpětného ohlasu i ve variantě s indikačními LED diodami. Na modulu je na první pohled vidět které vstupy detekovaly přítomnost soupravy.

Konektor přídavného napájení slouží k posílení napájecího rozvodu v případě rozsáhlejší sítě modulů. Osazujeme jej na přání za příplatek 20,- Kč, včetně ochranné diody proti přepólování.


* během provozu je nutné dodržet maximální povolený proud detektorem. Jeho překročení může vést k poškození modulu. Proud závisí na parametrech vozidel nacházejících se v hlídaném úseku - největší odběr má lokomotiva (typicky 0.5A), osvětlené vozy se pohybují v rozsahu 0.01 - 0.05A. Odběr lokomotivy závisí také na množství připojených vozů, stoupání, poloměru projížděného oblouku, modelovém měřítku, rychlosti atd.

V případě provozu spřažených souprav je třeba vzít v úvahu všechny lokomotivy a vozy které se mohou v jednom okamžiku nacházet v hlídaném úseku.

Product Details
DCC_S88N20L
10 Items
Comments (0)
Grade
No customer reviews for the moment.
4 other products in the same category:

Follow us on Facebook