Pojezd pro MUV69 v H0 (a jeho vylepšení) - část 2

Autor: Viktor Pohořelý <info(at)pojezdy.eu>, Téma: Modely H0 / H0e, Vydáno dne: 19. 07. 2010

Pojezd od Pavla Gülicha pro MUV69 (H0) je v současné době nejlepším řešením pojezdu pro tento model. Umožňuje rozpohybovat MUVku bez "bedny" na korbě skrývající motor nebo kompromisů v průměru použitých kol a průhledu pod rámem. Jezdí tiše a díky odpružené zadní nápravě i relativně spolehlivě. Bohužel je ale osazován dvojkolími od firmy NWSL (s výjimkou prototypových kusů, kde byla použita dvojkolí Roco), která mají některé nectnosti. Jejich odstranění je popsáno v tomto článku.

Tato dvojkolí výrobce NWSL dodává ve "wheathered" (patinované) variantě, spočívající v jejich černění. Kolo (i náprava) jsou tak pokryty slabou zoxidovanou vrstvou, která je špatně vodivá. Přestože jsem tento povrch na prvních stavebničkách odstraňoval, po čase opět povrch oxiduje a MUVka tak vyžaduje relativně častou údržbu, spočívající v očištění dvojkolí a sběračů.
Protože jsem měl doma několik pojezdů na sestavení, hledal jsem alternativní provedení náprav. Vhodné nápravy jsem nalezl u Německé firmy Luck Feinmechanik.
Drobnou chybkou je, že tyto nápravy mají osu o průměru 1.5mm, zatímco pojezd je konstruován na nápravy o průměru 2mm. Proto je nutné některé dodávané komponenty nahradit. Jedná se o kluzná pouzdra pro uložení náprav, ozubená šneková kola a podložky kol. A samozřejmě také nápravy ;-).
Většina těchto komponent je naštěstí rozumně dostupná, s výjimkou kluzných pouzder. Pouzdra určená pro osu 1.5 mm byla totiž v otvoru leptu přiliš volná, takže nezbylo než je vyrobit. Zde přišel ke slovu soustruh a potřebné kousky pro celou sérii MUVek byly za chvíli hotové.
Pro vlastní osazení je třeba z nápravy sundat jedno kolo, doplnit podložkou a jemně nalisovat ozubené kolo v již sestaveném rámu převodovky. Poté se nasadí druhá podložka a nalisuje zpět kolo. Posledním krokem je odříznutí hrotů nápravy (originál je určen pro vagony).

Pro srovnání lze vlevo vidět převodovku osazenou novými kluznými pouzdry (kolo Luck v popředí) a vpravo převodovku osazenou původně dodanými pouzdry s kolem NWSL očištěným od patiny v popředí.
Při osazování elektroinstalace je třeba nezapomenout překřížit vodiče od sběračů k motoru, aby MUVka jezdila správným směrem dle norem. Doporučuji také na sběrače navléknout izolaci (např. z tenkého zvonkového drátu), ukončenou v místě jejího dotyku s podložkami kola, aby nemohlo dojít ke kontaktu sběrače a podložky a chránit tak pojezd před nechtěným zkratem. Výhodou je v tomto případě dvojitá izolace kol, takže rám pojezdu není připojen k napájení. Pro "analogové" modeláře doporučuji připojit mezi vývody motoru malý keramický kondenzátor, který je s motorem dodáván.
Jízdní zkoušky po sestavení celé série dopadly dobře, zcela odpadlo pracné čištění dvojkolí před jejich osazením, zlepšil se sběr proudu z kolejí a také odpadá údržba vozidla před první jízdou po delší odstávce (2 x 14 dní odstávka). Testy na reálném kolejišti proběhnou zřejmě koncem prázdnin.

Jak vypadá vlastní úprava je vidět z přiložených fotografií pojezdů (v různém stupni osazení systémem sběračů). Nenastříkaný pojezd je předváděcí kus, určený k zástavbě do leptané stavebnice od Hekttor.biz, zbývající černé kusy jsou určené pro resinové stavebnice Petra Zatřepálka. Na vlastní oči lze modifikovaný pojezd shlédnout na výměnných setkáních modelářů v Opletalce.

Jeden z nich je stále volný a čeká na svého majitele - v případě zájmu mi napište mail.

Seznam použitého materiálu:
1 x - Pár dvojkolí 7.8mm FineScale H0, Luck Finemechanik
2 x - Šnekové ozubené kolo z Delrinu na 1.5mm osu, 14 zubů, modul 0.2, ALS Racing
4 x - Mosazné kluzné ložisko, Pojezdy.EU
1 x - Sada nerezových podložek
1 x - Sada mosazných matic

1 x - Stavebnice pojezdu MUV69 od Pavla Gülicha.
Pro zájemce o tuto úpravu je Pavel ochoten dodat i odlehčenou verzi stavebnice, tj. bez koleček, ozubených kol a kluzných ložisek.

Tuto úpravu je možné provést i na již sestavených stavebničkách, pokud je možné vyjmout pojezd ze zástavby v karoserii. Je však třeba počítat s tím, že nutná výměna ložisek vyžaduje pájení, které může v důsledku vést k tepelnému poškození barvy nebo lepených spojů v jejich okolí.

Pro další zlepšení jízdních vlastností, zejména na výhybkách bez napájených srdcovek, považuji za rozumné osadit sběrači i PVK a využívat tak další pár dvojkolí. O této úpravě možná někdy příště...

Doplněno dle reakce čtenáře:
Provedení kol FineScale znamená, že tloušťka disku je 2.20mm (oproti 2.70mm u kol RP25), může být proto nekompatibilní s některými typy kolejiva - např. srdcovky výhybek ROCO code 100. Já jsem pojezd testoval na kolejivu které používám, tj. výhybkach PECO, CODE 83 a CODE 100, v mých podmínkách bylo sjízdné ale i na staré plechové výhybce, kterou mám už jen kvůli pokusům. Další testy budou provedeny v druhé polovině prázdnin.