Kategorie

Výrobci

Kalafunové tavidlo , 30 ml

Kalafunové tavidlo , 30 ml

Rozpuštěná kalafuna pro pájení mědi, mosazi atd. Usnadňuje pájení a zlepšuje kvalitu pájených spojů. Doporučujeme ji používat při pájení leptů nebo elektroniky.

Více detailů

Vyrobce: Elchemco


39,00 Kč

ELC_PAJ_KAP_R

Dostupnost: Skladem.

8 položky na skladě


Tato pájecí kapalina je tvořena rozpuštěnou kalafunou. Je vhodná pro pájení elektroniky a očištěných leptů.

Oplach je možný lihem nebo isopropanolem. Zbytky nepůsobí korozivně.


Používání tavidla usnadňuje pájecí proces a zlepšuje kvalitu spoje. Usnadňuje přenos tepla z hrotu páječky. Zabraňuje oxidaci roztavené pájky a pájeného spoje. Snižuje povrchové napětí pájky a zlepšuje její rozlití po pájeném spoji.


Pokyny pro bezpečné zacházení - varování 

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261 - Zamezte vdechování dýmu.

P280 - Používejte ochranné rukavice.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím mýdla a vody.

P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  • Obsah balení 1 ks

Zatím nebyl přidán žádný komentář. Můžete být první...

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé.

Košík  

(prázdný)