Osvětlení modelů elektrik ČS Train. Шиповник и бергамот

Autor: Viktor Pohořelý <info(at)pojezdy.eu>, Téma: Modelová železnice, Vydáno dne: 24. 11. 2014

Na přání jednoho úpravce modelů jsme vytvořili jednoduchou destičku s čelním osvětlením lokomotiv 161/262/363 a jejich odvozenin. Deska obsahuje 4 bílé diody reflektorů a dvě červené diody koncových světel. Standardně podporuje spínání dvěma funkcemi, lze ji však jednoduše upravit i na samostatné ovládání jednotlivých reflektorů dle příslušných návěstních předpisů našich drah.

Destička svými rozměry umožňuje zástavbu přímo do karoserie ze stavebnice firmy ČS Train a jak je u nás zvykem bez jakýchkoliv úprav stavebnice, resp. s minimální úpravou pro analogovou verzi. как правильно заварить шиповник
Pro DCC verzi s dvouokruhovým ovládáním stačí připojit společný pól napájení funkcí k jednomu z pájecích míst označených (1), spínání předních reflektorů k pájecímu místu (2) a koncových světel k pájecímu místu (3). Tím je hotovo a lze osvětlení používat
Pro nezávislé ovládání horního reflektoru je třeba přerušit spoj v místě označeném (5) a připojit pájecí bod (4) k vhodnému funkčnímu výstupu dekodéru. Pro nezávislé ovládání spodních bílých reflektorů je třeba přerušit spoj mezi pájecími body (2) - ploška a (2) - vrtaný otvor. Každý reflektor je pak vyveden ja příslušný bod (2). Upozorňuji že na poškození při úprav se nevztahuje záruka na výrobek!
Pro analogové ovládání je dodávána destička s otočenou polaritou koncového osvětlení a doplněnou ochrannou dvojdiodou. Zapojení se provede připojením červeného vodiče na jeden pól sběračů a černého na druhý pól sběračů. Na opačném konci lokomotivy pochopitelně zapojíme vodiče opačně. V analogovém zapojení je třeba v čele modelu vytvořit prostor pro umístění ochranných diod. Zapojení umožňuje bežný provoz s napájením 0 až 15V (rozsvěcení od cca 3V) s případným krátkodobým impulzem až 30V. Při překročení těchto parametrů riskujete poškození součátek elektrickým průrazem (krátkodobý pulz větší než 30V) a plastu modelu vysokou teplotou předřadných odporů (dlouhodobý provoz nad 15V). что такое бергамот

Nová verze desky v prodeji - modře zvýrazněno kudy vedou vodiče bílých LED.
Svorka V+ se připojuje k rozvodu napájení, svorka GW slouží pro zem bílých LED a GR pro zem červených LED.
V případě rozpojení dálkových a pozičních LED je nutné použít všechny tři svorky GW, protože levá a pravá pozička nebude po přerušení vodiče propojena na desce. Pro rozpojení je nutno přerušit spoj v místě předtištěného znaku \ na desce - červená a oranžová šipka. Zelená šipka naznačuje kde přerušit spoj pokud chceme rozdělit i dálkové LED - pozor, pravá LED potom nemá vlastní svorku!.


Původní verze desky - nyní již není v prodeji, ponecháno pro ty kdo ji mají v šuplíku.


Распространение и экология Производство главным образом ограничено Ионическим побережьем провинции Калабрия в Италии, до такой степени, что это — символ всей области. Бергамот выращивается на средиземноморском побережье, где состав почвы и температура наиболее благоприятны (Испания, Греция и Франция)[6], а также на плантациях в Аргентине, Бразилии и штате Джорджия (США). В Таиланде часто продается очень похожий каффир-лайм (папеда ежеиглистая).[источник не указан 314 дней] Культура получила развитие с начала XVIII века, когда эфирное бергамотное масло нашло применение в парфюмерии, а затем в микроскопической технике[6]. Химический состав растительного сырья Эфирное (бергамотное) масло получают из кожуры плодов, цветков и листьев. Выход эфирного масла из кожуры плодов 1—3 %. Бергамотное масло — жидкость, обладающая приятным своеобразным запахом и горьковатым вкусом. Главной составной частью бергамотного масла является L—линалилацетат (35—50 %), кроме того, в нём содержатся L—линалоол, нерол, терпинеол, цитраль, D—лимонен, α-пинен, камфен, бергаптен, бергаптол, β-кариофиллен, n—цимол и др. Выход эфирного масла из листьев составляет 0,15—0,35 %. Эфирное масло содержит цитраль, лимонен, свободный и связанный линалоол (55 %), D-α-терпинеол (6 %), свободный и связанный гераниол и нерол (6 %), сесквитерпеновые спирты (0,3 %), метилантранилат. Специфический приятный аромат масла обусловлен присутствием линалилацетата и свободного линалоола. Внешний вид Шиповники — листопадные кустарники и кустарнички, иногда вечнозелёные, с прямостоящими, лазающими или стелющимися стеблями различной высоты или длины, от 15—25 см до 8—10 м. Высота одних и тех же видов иногда может изменяться в зависимости от условий произрастания[4]. Обычно шиповники представляют собой многостебельные кустарники до 2—3 м высотой[4] и доживают до 30—50 лет[33]. Но некоторые экземпляры этих видов, достигающие возраста несколько сотен лет, вырастают в целые деревья. Старейшая роза (шиповник собачий) растёт в Германии на территории Хильдесхаймского собора. Её возраст, по разным оценкам, от 400 до 1000 лет[34]. Она достигает 13 м высоты, а обхват её ствола у основания достигает 50 см[4]. В субтропиках почти повсеместно встречаются вечнозелёные розы-лианы. Если они достигают древовидной формы, то форма ствола у них обычно изогнутая и свилеватая[4]. Существуют сведения о достижении экземплярами этих роз значительного возраста. В США в городе Тумстоун (штат Аризона) растёт роза Бэнкс (Rosa banksiae), посаженная там в 1885 году. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая роза. Обхват её стволиков 3,7 м, занимаемая площадь — 740 м². Весной на ней распускается около 200 000 цветов[35]. На бывшей даче художника К. Коровина в Гурзуфе растут два экземпляра розы Бэнкс, возраст которых предположительно 100 лет. Возраст около двухсот экземпляров розы Rosa ×fortuneana на южном берегу Крыма — 100—150 лет[36].