Osvětlení modelů elektrik ČS Train.

Autor: Viktor Pohořelý <info(at)pojezdy.eu>, Téma: Modelová železnice, Vydáno dne: 24. 11. 2014

Na přání jednoho úpravce modelů jsme vytvořili jednoduchou destičku s čelním osvětlením lokomotiv 161/262/363 a jejich odvozenin. Deska obsahuje 4 bílé diody reflektorů a dvě červené diody koncových světel. Standardně podporuje spínání dvěma funkcemi, lze ji však jednoduše upravit i na samostatné ovládání jednotlivých reflektorů dle příslušných návěstních předpisů našich drah.

Destička svými rozměry umožňuje zástavbu přímo do karoserie ze stavebnice firmy ČS Train a jak je u nás zvykem bez jakýchkoliv úprav stavebnice, resp. s minimální úpravou pro analogovou verzi.
Pro DCC verzi s dvouokruhovým ovládáním stačí připojit společný pól napájení funkcí k jednomu z pájecích míst označených (1), spínání předních reflektorů k pájecímu místu (2) a koncových světel k pájecímu místu (3). Tím je hotovo a lze osvětlení používat
Pro nezávislé ovládání horního reflektoru je třeba přerušit spoj v místě označeném (5) a připojit pájecí bod (4) k vhodnému funkčnímu výstupu dekodéru. Pro nezávislé ovládání spodních bílých reflektorů je třeba přerušit spoj mezi pájecími body (2) - ploška a (2) - vrtaný otvor. Každý reflektor je pak vyveden ja příslušný bod (2). Upozorňuji že na poškození při úprav se nevztahuje záruka na výrobek!
Pro analogové ovládání je dodávána destička s otočenou polaritou koncového osvětlení a doplněnou ochrannou dvojdiodou. Zapojení se provede připojením červeného vodiče na jeden pól sběračů a černého na druhý pól sběračů. Na opačném konci lokomotivy pochopitelně zapojíme vodiče opačně. V analogovém zapojení je třeba v čele modelu vytvořit prostor pro umístění ochranných diod. Zapojení umožňuje bežný provoz s napájením 0 až 15V (rozsvěcení od cca 3V) s případným krátkodobým impulzem až 30V. Při překročení těchto parametrů riskujete poškození součátek elektrickým průrazem (krátkodobý pulz větší než 30V) a plastu modelu vysokou teplotou předřadných odporů (dlouhodobý provoz nad 15V).

Nová verze desky v prodeji - modře zvýrazněno kudy vedou vodiče bílých LED.
Svorka V+ se připojuje k rozvodu napájení, svorka GW slouží pro zem bílých LED a GR pro zem červených LED.
V případě rozpojení dálkových a pozičních LED je nutné použít všechny tři svorky GW, protože levá a pravá pozička nebude po přerušení vodiče propojena na desce. Pro rozpojení je nutno přerušit spoj v místě předtištěného znaku \ na desce - červená a oranžová šipka. Zelená šipka naznačuje kde přerušit spoj pokud chceme rozdělit i dálkové LED - pozor, pravá LED potom nemá vlastní svorku!.


Původní verze desky - nyní již není v prodeji, ponecháno pro ty kdo ji mají v šuplíku.